1

Lasteaiast

Tere tulemast!

Ilmatsalu lasteaed avati 4. veebruaril 1975.a. 
 
Kaugemal elavaid lapsi toovad lasteaeda ja viivad koju kaks bussi marsruutidel:
1) Vorbuse - Kardla - Ilmatsalu
2) Rahinge - Märja - Haage- Rõhu - Ilmatsalu

ÕPPEAASTA TEEMA:  EESTIMAA ALGAB KODUST

PõhieesmärkLaps teab ja väärtustab eesti rahvuskultuuri ja kombeid

Eesmärgid:

-          Laps tutvub eesti kirjanduse, pärimuskultuuri, vanaemade veimevaka ja rahvakalendri tähtpäevadega

-          Arendame erinevaid oskusi läbi uurimise avastamise ja mängu, lähtuvalt lapse east, eripärast ja huvist.

*Lasteaia asukoht võimaldab looduse ja maaeluga vahetult kokku puutuda, luues soodsad tingimused õues õppe läbiviimiseks, aktiivseks liikumiseks ja looduse mitmekesisuse tajumiseks.

*Lasteaia tugevuseks on tervist toetav tegevus- tervisetunnid ja tervist väärtustavad meelelahutusüritused.  

*6-7-aastaste rühma lapsed saavad osa võtta Ilmatsalu Põhikooli juures tegutseva koolieelikute ettevalmistusklassi tööst.

*Ilmatsalu Põhikool võimaldab bussikasutust  laste transpordiks kodust lasteaeda ja lasteaiast koju.

*Kuulume tervistedendavate lasteaedade ja Kiusamisest vaba lasteaedade võrgustikku

*Saame Prialt Euroopaliidu poolt rahastatavat koolipiima ja koolipuuvilja

*Lasteaial on oma laul, mille on loonud Heldur Jõgioja.
*Veebimajutusteenust pakub:

*Projektid: