1

Lasteaiast

Tere tulemast!

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu avati 4. veebruaril 1975.a. 
 
Lasteaia moto: Lepatriinu kaitsvas süles iga laps meil kasvab üles!  
 

2021/2022 ÕPPEAASTA TEEMA:  Nüüd ma teile jutustan...

Põhieesmärk:

    * Lapsel süveneb huvi lastekirjanduse vastu.

Eesmärgid:  


 
Lasteaia asukoht võimaldab looduse ja maaeluga vahetult kokku puutuda, luues soodsad tingimused õuesõppe läbiviimiseks, aktiivseks liikumiseks ja looduse mitmekesisuse tajumiseks.

Lasteaia üheks tugevuseks on tervist toetav tegevus - terviseõpetus rühmades ja tervist väärtustavad meelelahutusüritused.  

6-7-aastaste rühma lastel on võimalus osa võtta Ilmatsalu Põhikooli juures tegutseva koolieelikute ettevalmistusklassi tööst.

Ilmatsalu Põhikool võimaldab bussikasutust  alates 4-aastaste laste transpordiks kodust lasteaeda.

Saame Prialt Euroopaliidu poolt rahastatavat koolipiima ja koolipuuvilja

Lasteaial on oma "Lepatriinu" laul, mille on loonud Ragnar Häide https://www.youtube.com/watch?v=V_jySUL7M8o

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu on:
Hea lasteaia EDENDAJA 2020 ja
VÄÄRTUSKASVATUSE LASTEAED 2020Meie partnerid: