1

Lasteaiast

Tere tulemast!

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu avati 4. veebruaril 1975.a. 
 
Lasteaia moto: Lepatriinu kaitsvas süles  
                            iga laps meil kasvab üles!  
 

2020/2021 ÕPPEAASTA TEEMA:  Ise proovin, teha soovin, kõike loon ja teistest hoolin!

Põhieesmärk:

    * Laps tahab uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada.

Eesmärgid:   


 

*Lasteaia asukoht võimaldab looduse ja maaeluga vahetult kokku puutuda, luues soodsad tingimused õuesõppe läbiviimiseks, aktiivseks liikumiseks ja looduse mitmekesisuse tajumiseks.

*Lasteaia üheks tugevuseks on tervist toetav tegevus - terviseõpetus rühmades ja tervist väärtustavad meelelahutusüritused.  

*6-7-aastaste rühma lastel on võimalus osa võtta Ilmatsalu Põhikooli juures tegutseva koolieelikute ettevalmistusklassi tööst.

*Ilmatsalu Põhikool võimaldab bussikasutust  alates 4-aastaste laste transpordiks kodust lasteaeda.

*Kuulume tervistedendavate lasteaedade ja Kiusamisest vaba lasteaedade võrgustikku

*Saame Prialt Euroopaliidu poolt rahastatavat koolipiima ja koolipuuvilja

*Lasteaial on oma laul, mille on loonud Heldur Jõgioja.

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu on:
Hea lasteaia EDENDAJA 2020 ja
VÄÄRTUSKASVATUSE LASTEAED 2020Meie partnerid: