1

Lasteaiast

Tere tulemast!

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu avati 4. veebruaril 1975.a. 
 
Lasteaia moto: Lepatriinu kaitsvas süles  
                            iga laps meil kasvab üles!  
 

2019/2020 ÕPPEAASTA TEEMA:  SÜNNIPÄEV ON TORE PÄEV, SIIS KÕIKI OMA SÕPRU NÄEN!

Põhieesmärk:

Laps omandab mängu kaudu koostööoskused.

Eesmärgid:   


 

*Lasteaia asukoht võimaldab looduse ja maaeluga vahetult kokku puutuda, luues soodsad tingimused õues õppe läbiviimiseks, aktiivseks liikumiseks ja looduse mitmekesisuse tajumiseks.

*Lasteaia tugevuseks on tervist toetav tegevus- tervisetunnid ja tervist väärtustavad meelelahutusüritused.  

*6-7-aastaste rühma lapsed saavad osa võtta Ilmatsalu Põhikooli juures tegutseva koolieelikute ettevalmistusklassi tööst.

*Ilmatsalu Põhikool võimaldab bussikasutust  alates 4-aastaste laste transpordiks kodust lasteaeda ja lasteaiast koju.

*Kuulume tervistedendavate lasteaedade ja Kiusamisest vaba lasteaedade võrgustikku

*Saame Prialt Euroopaliidu poolt rahastatavat koolipiima ja koolipuuvilja

*Lasteaial on oma laul, mille on loonud Heldur Jõgioja.


*Partnerid: