1

Lasteaiast

Tere tulemast!

Ilmatsalu lasteaed avati 4. veebruaril 1975.a. 
 

ÕPPEAASTA TEEMA:  MÄNG ON LEPATRIINU LAPSE TÖÖ

Põhieesmärk: Laps omandab õppekava eeldatavad tulemused läbi mängu.

Eesmärgid:   

Laps kasutab õpitud mängude elemente oma igapäevastes tegevustes.
Laps omandab uusi teadmisi läbi praktiliste õuesõppetegevuste vähemalt kord nädalas.
Laps oskab mängida eakohaseid mänge.
Laps kogeb õpitut kõikide meeltega.

 

*Lasteaia asukoht võimaldab looduse ja maaeluga vahetult kokku puutuda, luues soodsad tingimused õues õppe läbiviimiseks, aktiivseks liikumiseks ja looduse mitmekesisuse tajumiseks.

*Lasteaia tugevuseks on tervist toetav tegevus- tervisetunnid ja tervist väärtustavad meelelahutusüritused.  

*6-7-aastaste rühma lapsed saavad osa võtta Ilmatsalu Põhikooli juures tegutseva koolieelikute ettevalmistusklassi tööst.

*Ilmatsalu Põhikool võimaldab bussikasutust  alates 4-aastaste laste transpordiks kodust lasteaeda ja lasteaiast koju.

*Kuulume tervistedendavate lasteaedade ja Kiusamisest vaba lasteaedade võrgustikku

*Saame Prialt Euroopaliidu poolt rahastatavat koolipiima ja koolipuuvilja

*Lasteaial on oma laul, mille on loonud Heldur Jõgioja.


*Projektid: