1

Nädala menüü


                      Tähelepanu, lapsevanemad! 

Lapse puudumisest tuleb lapsevanemal saata teavitus e-keskkonda ELIIS hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00-ks. 

Puudumisest mitteteavitamise korral tasub lapsevanem puudutud päeva(de) hommikusöögi eest.  

Lasteaia menüü on kättesaadav e-keskkonnas www.eliis.ee.

Lasteaed jätab endale õiguse nädalamenüü jooksvaks muutmiseks seoses laste arvuga lasteaias. 

Lisaküsimuste korral helistada +372 5303 9677 (majandusjuhataja, Taimi Õunapuu).