1

Päevakava

PÄEVAKAVA 2-4. aastased lapsed

  

7.00-8.15   Laste saabumine lasteaeda

8.20  Hommikusöök

9.00–12.00 Lõimitud õppetegevused toas ja õues

12.00  Lõunasöök

12.30-14.30 Puhkeaeg

14.30-15.10 Vaba tegevus

15.15 Õhtuoode

15.50-18.00 Individuaalne töö lastega

 

Lasteaia päevakava on paindlik, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vaba tegevus ja täiskasvanute planeeritud õppe- ja kasvatustegevus.

Päevakava on kinnitatud direktori 18.19.2019 käskkirjaga nr 114.

 

PÄEVAKAVA 5-7. aastased lapsed

7.00-8.15   Laste saabumine lasteaeda

8.40   Hommikusöök

9.00–12.45 Lõimitud õppetegevused toas ja õues

12.50 Lõunasöök 

13.10-14.30 Puhkeaeg

14.30-15.30 Vaba tegevus

15.40 Õhtuoode

16.10-18.00 Individuaalne töö lastega

 

 

Lasteaia päevakava on paindlik, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vaba tegevus ja täiskasvanute planeeritud õppe- ja kasvatustegevus.

Päevakava on kinnitatud direktori 18.09.2019 käskkirjaga nr 114.