1

Uudised

 

Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini. Kuu aja möödudes vaadatakse olukord taas üle ja vajadusel pikendatakse perioodi, mille eest kohatasu ei küsita.

Linnapea Urmas Klaas ütles, et koroonaviiruse lai levik on praegu meie kõigi suurim probleem. „Valitsus otsustas riigi vähemalt kuuks ajaks sulgeda ja on muuhulgas tungivalt soovitanud jätta lapsed sellel perioodil koju. Peame tegema kõik endast oleneva, et viiruse levikut pidurdada, sest nakkus levib ka lasteaedades ja -hoidudes,“ selgitas linnapea Klaas.

https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-ei-kusi-koroonaviiruse-laia-leviku-ja-piirangute-karmistumise-tottu-vanematelt

 

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu hoiab avatuna kõik rühmad, kus on piisavat personali või ei ole töötajate/laste isolatsiooni. Juhul kui rühm suletakse, teavitame sellest koheselt kõiki asjassepuutuvaid osapooli.

 

Iga pere hindab ise oma võimalusi ja vajadust lasteaiakohta eriolukorras kasutada.

 

Juhul kui laps jääb puuduma, teavitage sellest (tavapäraselt) ja esimesel võimalusel ELIISi. Laste kohalkäimiste/puudumistega arvestamine on oluline lasteaia töökorralduse ja toitlustamise paremaks korraldamiseks.

 

Lugupidamisega

 

Lasteaia juhtkondMeie väärtused – avatus, järjepidevus, koostöö, turvalisus, usaldus ja hoolivus ei ole meie majas vaid sõnad. Need väärtused kanduvad igal hetkel meie päevategemistesse.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on meid pärjanud suurima tunnustusega. Oleme siiralt rõõmsad, et meie õnnestumised – laste siiras rõõm igapäevategevustest, säravad silmad õuesõppepäevadel, huvi põnevate tegemiste vastu, mänguoskuse arengud, oskus kooli minnes toetuda lasteaias õpitud sotsiaalsetele oskustele, on märkamist ja tunnustamist väärt.

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu sai tunnustuse laste sotsiaalsete oskuste arendamise, lapsest lähtuva õpikeskkonna loomise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri edendamise eest.

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu on

HEA LASTEAIA EDENDAJA 2020 ja VÄÄRTUSPÕHINE LASTEAED 2020